Pro společenské akce jsou vyvíjena řešení společného řízení různých osvětlovacích zařízení pro:

  • hlediště
  • jevištní celky
  • foyer a efektní osvětlení

BWKI vyvíjí, plánuje a dohlíží na koncepty osvětlení, jakož i na instalaci scénických a celkových osvětlovacích zařízení.